Vacancies

Kategorier

Date Posted: 12.05.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2. maskinister for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide


Date Posted: 12.05.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2.styrmenn/DPO for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide


Date Posted: 12.04.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 1. maskinister for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide.


Date Posted: 15.03.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige skipselektrikere for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide


Date Posted: 01.03.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige kranførere for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide.