Vacancies

Kategorier

Date Posted: 27.05.2021

Summary: Vi søker etter kadetter for utreise på våre konstruksjonsfartøy world wide fra midten av juni. Opptak gjøres fortløpende.


Date Posted: 12.05.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2. maskinister for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide og i nordsjøen (Åpen sø


Date Posted: 12.05.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2.styrmenn/DPO for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide (Åpen søknad)


Date Posted: 12.04.2021

Summary: Vi søker 1. maskinist i fast stilling på Deep Cygnus som opererer i nordsjøen med 5/5.


Date Posted: 15.03.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige skipselektrikere for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide (Åpen søknad)


Date Posted: 01.03.2021

Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige kranførere for faste stillinger på våre konstruksjonsfartøy som opererer world wide. (Åpen søknad)